ขอขอบคุณ คุณนิวัฒ สวัสดีและครอบครัวที่มาขอรับอุปการะลูกสุนัขไฮเนเก้นกับแชนมาเกวลูกสุนักน่ารักสองตัวนี้มีบ้านอยู่แล้วเราดีใจกับพวกเขามากค่ะ
We want to thank Khun Niwat and his family for giving a home to Heineken and San Miguel. These cute puppies have found a home and we are so happy for them.