This lady has been on our feeding route for a while. Last night we found her with this terrible wound to her hind leg. This looks to us like it could have been from a human attack, but can prove that. She has gone to the vet and had the leg sewed up but it is unclear whether she will have use of the leg when she heals. She is now at the shelter and to add to the situation she is now on heat. Please help us with the medical bills.


Day at the Shelter and Request for Help
(English below)

วันปกติทุกวันในที่พักอาศัยของสุนัขมีงานหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำต้องช่วยเหลือพวกเขาให้มีชีวิตอยู่ต่อไป และไมโลซึ่งเขาไม่สามารถใช้ขาหลังได้เราจะพยายามที่จะสอนให้เขาใช้รถเข็น จีจี้ก็ยังใช้รถเข็นไม่เป็นเพราะกลัวมากแต่ก็ต้องใส่ทุกวันจะได้ชินและต้องออุ้มจีจี้ไปถ่ายนอกห้องทุกวัน ส่วนดาด้า คือแม่ของ ไมโล และจีจี้ก็ตาบอดแต่ก็ต้องอุ้มดาด้าออกจากกรงทุกวันเพื่อให้เขาไปถ่ายนอกกรง ส่วนคุกกี้ตาติดเชื้อต้องหยอดตาและใช้ครีมป้ายตาทุกวัน เตรียมอาหารสองเมื้อเช้าและเย็น (และเฟร็ดปกป้องอาหาร) ให้สุนัขกิน 169 ตัววันละสองครั้งและตามป่า ตามถนนอีกประมาณ40ตัว ทั้งหมดนี้มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากและเราไม่สามารถจ่ายเงินจ้างพนักงานเพิ่มเติมได้ ถ้าคุณอยู่ในเขตพัทยาและต้องการที่จะช่วยเราและช่วยเหลือน้องหมาต้องการเป็นอาสาสมัคร มาไม่กี่ชั่วโมงแม้สัปดาห์ละครั้งก็จะเป็นความช่วยเหลือได้อย่างมากเพราะคนไม่พอในการช่วยเหลือน้องหมา

Every day at the shelter is spent trying to give the dogs a good life, which means doing many different things. Medical care for Milo, who can't use his hind legs. Trying to teach Gigi to walk again. Attention to Dada who is Milo and Gigi's mother and is blind. Treating Cookie's eye infection. Preparing food (and of course Fred guarding the food) and feeding 160+ dogs twice a day at the shelters and more on the street. This is all a lot of work and we cannot afford to pay for additional staff. If you are in the Pattaya area and would like to help out we really need volunteers. Coming for a few hours, even once a week, would be a huge help.


This young lady was taken out of a local tapioca field and spayed. People nearby said she has had one litter of puppies but they all died. She is quite small for a street dog and has settled right in at the shelter. She is very friendly and gets along well with the other dogs. We would love to find her a home. She is not much more than a year old from what we can tell.


These two dogs have been abandoned in an empty house with no one to care for them. We are feeding them but they both suffer from TVT. The cost of treatment will be about Baht 5,000, which we do not have. We cannot bring them into the shelter until they have been treated as we have no available isolation areas. Please help if you can. You can get the donation information at http://hopeforstrays.org/dog-rescue-donations/


The construction work on the additional kennel areas and the rain covering in front of the office is complete. We want to give a big thank you to Pat Lee of the Green Living Group for donating Baht 15,000 towards this work. The total cost came to Baht 42,000. We would really appreciate additional donations as we are running out of funds to provide the necessary services for the dogs due to the cost of the construction.


Today we had a visit from a group from KFC from countries from Russia, Eastern Europe down to Cyprus. They brought dog food, shampoo and rice. It always makes us happy to have visitors who are interested in what we are doing and they certainly enjoyed playing with the puppies. They were brought to us by the friendly folks at Anex Tour. Thank you all so much.


There are two ways to look at this scene.

a) The little monsters are tearing up my yard. Now I have to haul some dirt in to fill the hole.

b) It's just puppies being puppies and leaving me less grass to mow.

I normally go with b although there are days .....


Due to overcrowding we are being forced into more construction work. We are extending the roof in front of the office to give rain protection and shade for a number of dogs who live in the car park. We have also contracted to build another kennel area to relieve the crowding in our other buildings. The total cost will be about Baht 60,000 (US$1,900). We really cannot afford to do this but feel we must. We ask for your help by donating at paypal.me/HFSFoundation or by bank transfer at:

Kasikorn Bank - Tesco Lotus North Pattaya Branch
Account Number: 014-2-97751-6
Account Name : Hope for Strays Foundation
SWIFT Code: KASITHBK


Someone dropped these three cute little male puppies in a bucket beside the road next to our house. Even put collars on them so we could guarantee that they were left by someone. We will, of course, take them in but we do not have the space or the money to care for all the dogs we have. We will get them checked out and find a place for them. Please help, we need it.


1st Quarter 2018 Activity (English below)
กิจกรรมรายไตรมาส
ต่อไปนี้เป็นบทสรุปของกิจกรรมประจำไตรมาสของเราจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2018 เรารู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จบางส่วนของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการยอมรับของเรา มีการรับอุปการะลูกหมา 15 ตัวในไตรมาสที่ 1 ของปีพ. ศ. 2561 เมื่อเทียบกับการรับอุปการะสุนัข 16 ตัวในทุกปีพ. ศ. 2560 เรายังคงมีอัตราการทำหมันไว้เมื่อเทียบกับปีพ. ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 164 ตัวนอกจากนี้เรายังได้ใส่ใจพยายามอย่างมากในการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข
ในขณะที่เราอยากทำการให้มีความคืบหน้าแต่ไม่สามารถทำต่อได้ โดยเฉพาะความสามารถทางการเงินของเรายากที่จะดำเนินการงานต่อได้ ขณะนี้ค่าใช้จ่ายโดยรวมประมาณเกือบครึ่งล้านบาท 54% มาจากกระเป๋าของเราเองซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะดำเนินการต่อได้
เราสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทางการเงินด้โดยทางมูลนิธิจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากคุณเท่านั้น การที่เราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณเราจะไม่สามารถดูแลสุนัขเพิ่มเติมได้และจะต้องหาวิธีลดค่าใช้จ่ายสำหรับสุนัขที่เรามีอยู่ในความดูแลขณะนี้
โปรดพิจารณาการบริจาคเป็นรายเดือน การบริจาคคนละเล็กละน้อยขนาดเล็กหากได้รับจากผู้คนจำนวนมากอาจช่วยได้มาก ถ้าใครมีคำแนะนำเกี่ยวกับการที่เราอาจพบการอุปถัมภ์ จากบริษัท บางแห่งเราจะขอบคุณท่านมากๆค่ะ
คุณสามารถบริจาคได้ที่ hopeforstrays.org หรือโอนผ่านธนาคารไปที่:
ธนาคารกสิกรไทย - เทสโก้โลตัสสาขาพัทยาเหนือ
หมายเลขบัญชี: 014-2-97751-6
ชื่อบัญชี: Hope for Strays Foundation
รหัส SWIFT: KASITHBK

Quarterly Activity
Below is a summary of our quarterly activity through 31 March, 2018. We are very proud of some of our accomplishments, particularly our adoption rate. There were 15 adoptions in the 1st quarter of 2018 compared to 16 adoptions in all of 2017. We have maintained our sterilization rate compared to 2017’s total of 164. We have also put a lot of effort into vaccinations.

While we are happy with the progress we have made we are being limited by our financial ability to continue with the work we are doing. Of the estimated total expenditure of almost half a million Baht, 54% has come from our pockets, which is something we cannot afford to continue.

We can only solve the money shortage with your help. Without your help we will not be able to care for any additional dogs and will have to find ways to cut the costs for the dogs we already have in our care.

Please consider making a monthly donation. Small donations, if given by a number of people, can help a great deal. If anyone has some suggestions on where we might find some company sponsorships we would greatly appreciate it.
You can make donations at hopeforstrays.org or by bank transfer to:

Kasikorn Bank - Tesco Lotus North Pattaya Branch
Account Number: 014-2-97751-6
Account Name : Hope for Strays Foundation
SWIFT Code: KASITHBK